Thạch anh tím đeo tay Uruguay

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam).
+ Kích thước (đường kính): 6.5cm, nhiều cỡ bi: nhỏ, trung, lớn.
+ Khối lượng: 32g – 49g
+ Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị điện tử, giúp tinh thần tập trung cao, công việc hiệu quả.
+ Cách sử dụng: trang sức chuỗi đeo tay, dây chuyền.
+ Giá bán: 49.500/gam
Gía: theo khối lượng mỗi chuỗi ( 1.400.000- 2.400.000).

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *