This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Tỳ hưu đá hắc ngà dáng nằm

ty-huu-da-hac-nga-dai-loan

+ Chất liệu và hoàn thiện: đá thạch anh đen (đá hắc ngà), Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x cao): 5.5cm x

Hồ ly đeo cổ

ho-ly-thach-anh-den-02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Hồ ly đá thạch anh đen (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.5cm x

Thiềm thừ đeo cổ

coc-thach-anh-vang-s436-02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá thạch anh vàng, Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x cao):

Tỳ hưu đeo cổ

ty-huu-thach-anh-vang-s407-01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đeo cổ đá thạch anh vàng vẩy rồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng

Mặt nhẫn Tỳ hưu

mat-nhan-ty-huu-thach-anh-vang-s757-01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu đá thạch anh vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Tỳ hưu thạch anh vàng đeo cổ

ty-huu-thach-anh-vang-vay-rong-s764

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu thạch anh vàng chạm vảy rồng trên lưng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng

Cóc thạch anh vàng đeo cổ

coc-thach-anh-vang-s792-02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) thạch anh vàng(tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2cm-3cm

Chuỗi thạch anh tóc tiên (Nam Mỹ)

chuoi-thach-anh-toc-tien-nau

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc tiên nâu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): nhiều cỡ

Chuỗi thạch anh tóc xanh (Nam Mỹ)

chuoi-thach-anh-toc-xanh-02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc xanh (tại Việt Nam). + Kích thước: nhiều kích cỡ, bi nhỏ, trung, lớn, từ

Chuỗi đeo tay Uruguay

chuoi-thach-anh-uruguay-s467-01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14 bi tròn,

Mặt nhẫn Tỳ hưu

mat-nhan-ty-huu-thach-anh-tim-s750-01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu đá thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Tỳ hưu đeo cổ thạch anh tím

ty-huu-thach-anh-tim-vay-rong-s763-01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu thạch anh tím khắc vảy rồng trên lưng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng

Cóc đeo cổ thạch anh tím

coc-thach-anh-tim-s791

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Chuỗi thạch anh tím đeo tay Nam Phi

chuoi-thach-anh-tim-nam-my-s1111-01

  + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn,

Thạch anh tím đeo tay Nam Phi

thach-anh-tin-nam-phi-s1105

+ Chất liệu và hoàn thiện: chuối đeo tay thạch anh tím Nam Phi. + Kích thước: nhiều cỡ bi (nhỏ-trung-lớn) + Khối lượng: 14g

Thạch anh tím đeo tay Uruguay

chuoi-thach-anh-tim-uruguay

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 6.5cm, nhiều cỡ bi: nhỏ, trung,


Đá Quý – Đá Quý Phong Thủy – Kiến Thức Đá Quý – Mua Đá Quý Phong Thủy