Thạch Anh Đen

Quan công đá hắc ngà trừ tà, mang bình an cho gia chủ S2014

quan-cong-hac-nga-s2014-02

1,490,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Quan công thạch anh đen (đá hắc ngà, onyx) + Kích thước (dài x rộng) :

Rồng hắc ngà bên nén vàng vận may về tài lộc và sự nghiệp DT213

rong-nha-nen-vang-dt213-02

5,712,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng rồng đá hắc ngà bên nén vàng (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. + Kích thước

Hồ ly thạch anh đen mang may mắn trong tình duyên, hạnh phúc K076

ho-ly-thach-anh-den-on-k076

5,940,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hồ ly đá hắc ngà (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng

Quả cầu thạch anh đen tăng cường sức khỏe và vận may M187-4850

cau-thach-anh-den-m187-4850

4,850,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh đen (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 11cm + Khối

Mặt nhẫn Tỳ hưu thạch anh

mat-nhan-ty-huu-thach-anh-den-s759-01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu đá thạch anh đen (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Chuỗi Tỳ đeo tay hưu thạch anh đen

chuoi-ty-huu-hac-nga-nho-s023

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu thạch anh đen (đá hắc ngà, onyx). + Kích thước: chuỗi 16 hạt bi tròn. + Khối

Tỳ hưu đeo cổ trên lá hắc ngà

ty-huu-hac-nga-tren-la-s779-01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên chiếc lá đá hắc ngà (Thạch anh đen), Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng

Mặt rồng đeo cổ thạch anh đen

rong-hac-nga-s778

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt rồng đá hắc ngà khắc tinh xảo (đá thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. + Kích thước (dài

Đôi Tỳ hưu thạch anh đen

cap-ty-huu-thach-anh-den-s786-01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp Tỳ hưu đá thạch anh đen (đá hắc ngà, onyx), Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng

Tỳ hưu đen đeo cổ vảy rồng

ty-huu-den-vay-rong-s409-02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Đá hắc ngà (thạch anh đen), Nam Mỹ + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.5cm x 2cm

Tỳ hưu đeo cổ cõng tiền

ty-huu-hac-nga-cong-tien02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu đá thạch anh đen (đá hắc ngà), Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x cao):

Tỳ hưu đá hắc ngà dáng nằm

ty-huu-da-hac-nga-dai-loan

+ Chất liệu và hoàn thiện: đá thạch anh đen (đá hắc ngà), Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x cao): 5.5cm x

Hồ ly đeo cổ

ho-ly-thach-anh-den-02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Hồ ly đá thạch anh đen (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.5cm x