Kim Cương

Vương miệng – MS 010

Đá: kim cương trắng Chất liệu: vàng 18k Hình đá: Round Styles: Side stones Là sự kết hợp tinh tế của 954 viên kim cương:

Nhẫn kim cương – MS 009

Đá: kim cương trắng Chất liệu: vàng 18k Hình đá: Round Styles: Side stones  

Nhẫn kim cương – MS 008

Đá: kim cương trắng Chất liệu: vàng 18k Hình đá: Round Styles: Side stones

Nhẫn Kim cương – MS 007

Đá: kim cương trắng Chất liệu: vàng 18k Hình đá: Round Styles: Side stones

Nhẫn kim cương – MS 006

Đá: kim cương trắng Chất liệu: vàng 18k Trọng lượng: 0.6 cts

Mặt dây chuyền – MS 005

Đá: kim cương trắng Chất liệu: Vàng 18k Trọng lượng: 0.87 cts

Mặt dây chuyền – MS 004

Đá: kim cương trắng Chất liệu: vàng 18k Trọng lượng: 1.02 cts

Mặt dây chuyền – MS 003

Đá: kim cương trắng Chất liệu: Vàng 18k Trọng lượng: 1.1 cts

Lắc tay kim cương – MS 002

Đá: Kim cương Chất liệu: Vàng 18k Trọng lượng: 3.02 cts

Lắc tay kim cương – MS 001

Đá: Kim cương trắng Trọng lượng: 2.15 cts Chất liệu: Vàng 18k