Đá Màu

Nhẫn – MD 010

Đá: Thạch anh Chất liệu: vàng 18k Trọng lượng: 3.34 cts

Nhẫn – MD 009

Đá: Thạch anh Chất liệu: vàng 18k Trọng lượng: 4.346 cts

Nhẫn – MD 008

Đá: Peridot Chất liệu: vàng 18k Trọng lượng: 30657 cts

Nhẫn – MD 007

Đá: citrine Chất liệu: vàng 18k Trọng lượng: 2.437

Nhẫn – MD 006

Đá: Thạch anh Chất liệu: vàng 18k Trọng lượng: 4.805 cts

Nhẫn – MD 005

Đá: Topaz Chất liệu: vàng 18k Trọng lượng: 3.397 cts

Nhẫn – MD 003

Đá: Thạch anh vàng Chất liệu: vàng 18k Trọng lượng: 5.321 cts

Hoa tai – MD 004

Đá: Peridot Chất liệu: vàng 18k  

Hoa tai thạch anh tím – MD 002

Đá: Thạch Anh Chất liệu: vàng 18k  

Mặt dây chuyền – MD 001

Đá: Topaz Chất liệu: vàng 18k Trọng lượng: 6.695